Główna

Firma iAuditor to firma ekspercko-doradcza zajmująca się wszelką działalnością związaną z wiedzą, szkoleniem, certyfikacją, wdrożeniem wymagań prawnych i standardów dla wyrobów medycznych.

 
Misja 

Naszą misją jest przybliżenie wymagań prawnych
w zakresie wyrobów medycznych w Polsce, Unii Europejskiej i Rosji
z uwzględnieniem poszanowania myśli i prawa każdej ze stron.

Motto

Prorocze słowa Jobsa